ஒருங்கிணைந்த யோகா இப்போது ஆன்லைனில் உள்ளது!

ஒருங்கிணைந்த யோகா மெய்நிகர் ஸ்டுடியோவில் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஒருங்கிணைந்த யோகா ஆசிரியர்களிடமிருந்து ஏராளமான நேரடி சலுகைகள் உள்ளன. யோகா வகுப்புகள், தியானம், பட்டறைகள் மற்றும் பயிற்சிகள், ஒருங்கிணைந்த யோகா மெய்நிகர் ஸ்டுடியோ கோவிட் மற்றும் அதற்குப் பிறகு உங்கள் வீட்டுப் பயிற்சியை ஆதரிக்கும்.

ஒருங்கிணைந்த யோகாவின் உலகம்

ஒருங்கிணைந்த யோகாவிற்கு ஒரு ஊக்கமளிக்கும் அறிமுகம்: ஞான போதனைகள், உலகளாவிய சமூகம் மற்றும் சர்வதேச அமைப்பு

ஒருங்கிணைந்த யோகா நிறுவனர்
ஒருங்கிணைந்த யோகா போதனைகள்
ஒருங்கிணைந்த யோகா திட்டங்கள்
ஒருங்கிணைந்த யோகா சேவைகள்
நிறுவனர்
போதனைகள்
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்

ஒருங்கிணைந்த யோகா® மேற்கத்திய உலகிற்கு யோகாவை அறிமுகப்படுத்த முன்னோடியாக உதவியது 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. யோகா மாஸ்டர் சுவாமி சச்சிதானந்தா நியூயார்க்கிற்கு வந்து தனது போதனைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார், இது எளிதான உடல், அமைதியான மனம் மற்றும் பயனுள்ள வாழ்க்கையை ஊக்குவிக்கிறது. அமைதியான உலகிற்கு தன்னலமற்ற சேவையும், சமயப் புரிதலும் அவசியம் என்று போதித்தார்.

அக்டோபர் 7, 1966 அன்று நியூயார்க்கின் ஒருங்கிணைந்த யோகா நிறுவனம் மன்ஹாட்டனில் நிறுவப்பட்டது, ஆகஸ்ட் 1969 இல், சுவாமி சச்சிதானந்தாவின் மாணவர்கள் மேற்கு நோக்கிப் பயணம் செய்தனர். சான் பிரான்சிஸ்கோவின் ஒருங்கிணைந்த யோகா நிறுவனம். இன்று, முடிந்து விட்டன 30 ஒருங்கிணைந்த யோகா நிறுவனங்கள் மற்றும் மையங்கள் ஆறு கண்டங்களில், சர்வதேச தலைமையகம் சச்சிதானந்தா ஆசிரமம்–யோகவில்லே® அமெரிக்காவின் வர்ஜீனியாவில்.

ஒருங்கிணைந்த யோகா உலகளாவிய சமூகத்தில் 20,000 க்கும் மேற்பட்ட ஒருங்கிணைந்த யோகா ஆசிரியர்கள் மற்றும் யோகா சிகிச்சையாளர்கள் உள்ளனர் - அவர்களில் பலர் நவீன யோகா மற்றும் சுகாதாரத்தின் மாறிவரும் முன்னுதாரணத்தில் முன்னணியில் உள்ளனர், அத்துடன் குறிப்பிட்ட மக்களுக்கான வெற்றிகரமான திட்டங்களை நிறுவினர்.

ஒருங்கிணைந்த யோகாவை ஆராயுங்கள்® - தகவல் மின்புத்தகம்

ஒருங்கிணைந்த யோகாவின் 50வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, ஒரு நினைவு வெளியீடு, ஒருங்கிணைந்த யோகாவை ஆராயுங்கள், 1966 இல் ஸ்ரீ சுவாமி சச்சிதானந்தாவால் நிறுவப்பட்ட இந்த அமைப்பின் விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது. இந்த நேர்த்தியான, முழு வண்ண இதழ் ஒருங்கிணைந்த யோகா போதனைகள், நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சேவைகளைக் காட்டுகிறது. 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ஒருங்கிணைந்த யோகா மைல்கற்களின் காலவரிசையும் இதில் அடங்கும்.

ஒருங்கிணைந்த யோகாவை ஆராயுங்கள்® மின்புத்தக

ஒருங்கிணைந்த யோகாவின் 50வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, புதிய வெளியீடு என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஒருங்கிணைந்த யோகாவை ஆராயுங்கள் 1966 இல் ஸ்ரீ சுவாமி சச்சிதானந்தாவால் நிறுவப்பட்ட இந்த அமைப்பின் விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது. இந்த நேர்த்தியான, முழு வண்ண இதழ் ஒருங்கிணைந்த யோகா போதனைகள், திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளைக் காட்டுகிறது. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் ஒருங்கிணைந்த யோகா மைல்கற்களின் காலவரிசையும் இதில் அடங்கும்.
ஒருங்கிணைந்த யோகா® 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேற்கத்திய உலகில் யோகாவை அறிமுகப்படுத்த முன்னோடியாக உதவியது. யோகா மாஸ்டர் சுவாமி சச்சிதானந்தா நியூயார்க்கிற்கு வந்து தனது போதனைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார், இது எளிதான உடல், அமைதியான மனம் மற்றும் பயனுள்ள வாழ்க்கையை ஊக்குவிக்கிறது. அமைதியான உலகிற்கு தன்னலமற்ற சேவையும், சமயப் புரிதலும் அவசியம் என்று போதித்தார். அக்டோபர் 7, 1966 அன்று, தி நியூயார்க்கின் ஒருங்கிணைந்த யோகா நிறுவனம் மன்ஹாட்டனில் நிறுவப்பட்டது, ஆகஸ்ட் 1969 இல், சுவாமி சச்சிதானந்தாவின் மாணவர்கள் மேற்கு நோக்கிப் பயணம் செய்தனர். சான் பிரான்சிஸ்கோவின் ஒருங்கிணைந்த யோகா நிறுவனம். இன்று, முடிந்து விட்டன 30 ஒருங்கிணைந்த யோகா நிறுவனங்கள் மற்றும் மையங்கள் ஆறு கண்டங்களில், சர்வதேச தலைமையகம் சச்சிதானந்தா ஆசிரமம்–யோகவில்லே® அமெரிக்காவின் வர்ஜீனியாவில். ஒருங்கிணைந்த யோகா உலகளாவிய சமூகத்தில் 5,000 க்கும் மேற்பட்ட ஒருங்கிணைந்த யோகா ஆசிரியர்கள் உள்ளனர் - அவர்களில் பலர் நவீன யோகா மற்றும் சுகாதாரத்தின் மாறிவரும் முன்னுதாரணத்தில் தலைவர்களாகிவிட்டனர், அத்துடன் குறிப்பிட்ட மக்களுக்கான வெற்றிகரமான திட்டங்களை நிறுவியுள்ளனர்.